Tinerii pot depune planuri de afaceri, pentru 10.000 euro de la stat

Întreprinzătorii în vârstă de până la 35 de ani pot depune, de astăzi, 22 februarie, planuri de afaceri în Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către tineri, prin care pot beneficia de finanţare de până la 10.000 de euro şi pentru care este alocat, în acest an, un buget de 21 de milioane de lei. Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale. Anterior, tinerii întreprinzători şi-au înregistrat microîntreprinderile la Oficiul Registrului Comerţului Bacău. Înscrierea în program este continuă şi se face online pe site-ul Agenţiei Naţionale de Implementarea a Programelor pentru IMM-uri .
Sunt finanţate achiziţia de terenuri pentru construcţii sau amenajări efectuate în proiect, construirea sau achiziţia de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare, de mobilier, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, mijloace de transport (cu excepţia achiziţiei de vehicule de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor).
Sursa: Connect Fm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu